ASDF    

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(24) 人氣()

 

DSC03878

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(31) 人氣()

 

DSC03868  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(28) 人氣()

 

DSC03598

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(36) 人氣()

 

DSC03540A     

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(50) 人氣()

 

DSC03020  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(30) 人氣()

 

DSC03477      

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(28) 人氣()

 

DSC03383  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(38) 人氣()

 

DSC03431  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

塵封 (1)  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(43) 人氣()

 

DSC03248

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(23) 人氣()

 

DSC02890  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(28) 人氣()

 

DSC02933A  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(18) 人氣()

 

DSC03106  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(35) 人氣()

 

DSC02950  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(23) 人氣()

 

DSC02339  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(32) 人氣()

 

DSC02817

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(23) 人氣()

DSC02288  

 

DSC02289  

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(30) 人氣()

DSC02373  

❤ 風花雪月浪漫了感性,柔軟了心靈,嚴肅思索深化了理性,豐富了生命。

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(24) 人氣()

 

 DSC02462  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(27) 人氣()

 

DSC02228a      

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(28) 人氣()

 

DSC02286a      

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(28) 人氣()

 

普悠瑪A    

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(23) 人氣()

 

DSC02137  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(28) 人氣()

 

DSC02045  

微風輕卷

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(26) 人氣()

找更多相關文章與討論