DSC02890  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(18) 人氣()

 

DSC02933A  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(15) 人氣()

 

DSC03106  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(32) 人氣()

 

DSC02950  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(23) 人氣()

 

DSC02339  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(32) 人氣()

 

DSC02817

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(21) 人氣()

DSC02288  

 

DSC02289  

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(30) 人氣()

DSC02373  

❤ 風花雪月浪漫了感性,柔軟了心靈,嚴肅思索深化了理性,豐富了生命。

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(24) 人氣()

 

 DSC02462  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(27) 人氣()

 

DSC02228a      

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(28) 人氣()

 

DSC02286a      

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(28) 人氣()

 

普悠瑪A    

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(23) 人氣()

 

DSC02137  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(28) 人氣()

 

DSC02045  

微風輕卷

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(26) 人氣()

 

DSC02013A  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(27) 人氣()

 

花圈2As  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(38) 人氣()

 

13691075_1130685586995760_4196559723103141457_o  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(20) 人氣()

 

伸展S    

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(15) 人氣()

 

DSC01517a

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(33) 人氣()

DSC01708

 

DSC01707  

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(30) 人氣()

 

DSC09835a  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(29) 人氣()

 

 DSC00980  

DSC00987  

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(38) 人氣()

  • Apr 14 Fri 2017 13:21
  • 時間

 

DSC01085  

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(27) 人氣()

 

DSC00892   

 

文章標籤

哲哲 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(34) 人氣()

找更多相關文章與討論